Waterbeheer is maatwerk

Het intensieve gebruik van ons landelijke en stedelijke gebied vraagt om een nauwkeurige afstemming van de vele gebruiksfuncties

Adviesburo voor Waterbeheer BV is gespecialiseerd in modelonderzoek op het gebied van (integraal)waterbeheer.

Veel evaring is aanwezig met o.a. de grondwaterstromingsprogramma's SIMGRO (Alterra), MODFLOW(USGS) en TRIWACO (Haskoning). Zonodig worden deze programma's gekoppeld aan SOBEK (Deltares)

Diverse tools in ARCVIEW en ARCGIS zijn ontwikkeld om de resultaten van  modelonderzoek gebruikersvriendelijk weer te geven.

Zelfstandig of in samenwerking met onderzoeksinstellingen/buro's voeren wij graag uw adviesopdrachten uit.
Onze klanten zijn de waterschappen, provincies, gemeenten, particulieren.

Adviesburo voor Waterbeheer voor een gedegen advies

Postadres: De Steen 9,3931 VK Woudenberg, www.waterbeheer.net
email: poelman.adviesburo@waterbeheer.net
tel/fax/mob 0332860379/0332860380/0644584222